Adresgegevens

Nani-Graphicdesign
Ringstraße 25
45219 Essen

Telefon: +49 178 1655392

Zaakvoerder
Anouk Bakker

DE 359870378

Kennisgeving overeenkomstig de verordening voor onlinebeslechting van consumentengeschillen:

Overeenkomstig toepasselijke wetgeving is Nani-Graphicdesign verplicht gebruikers te wijzen op het bestaan van het Europese platform voor onlinebeslechting van consumentengeschillen, dat kan worden gebruikt om buiten de rechtbank om geschillen op lossen. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor het opzetten van dit platform. U vindt het Europese platform voor onlinebeslechting van consumentengeschillen op: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Niettemin wijzen wij u erop dat Nani-Graphicdesign niet bereid, noch verplicht is om aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumenten deel te nemen. Onze gebruikers staan echter de volgende mogelijkheden ter beschikking om contact op te nemen: telefonisch op +49 178 1655392 of via e-mail naar anouk@nani-graphicdesign.com.

Nani-Graphicdesign | Gebruiksvoorwaarden

Copyright

De internetpagina’s van Nani-Graphicdesign bevatten inhoud met onder meer afbeeldingen, foto’s, grafieken, logo’s, video’s, films, audiobestanden en tekst. Deze zijn eigendom van Nani-Graphicdesign, Volkmarstraße 132, 45219 Essen en vallen onder de bescherming van de bepalingen van het auteursrecht, de merkenwetgeving, het modelrecht en de persoonlijkheidsrechten overeenkomstig Duits en internationaal recht.

Nani-Graphicdesign staat het zonder toestemming bekijken en downloaden van alle inhoud van zijn websites uitsluitend toe voor particulier gebruik en voor overige, niet-commerciële doeleinden, mits geen inhoudelijke wijzigingen worden aangebracht. Reproductie ten behoeve van verkoop of overig commercieel gebruik is niet toegestaan.

Downloaden

Gebruikers mogen ter beschikking gestelde inhoud of programma’s downloaden op voorwaarde dat alleen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor het ontbreken van gegarandeerde eigenschappen, onrechtmatige schending van primaire eisen, opzettelijke of grove nalatigheid in de naleving van overige eisen en in geval van lichamelijk letsel door schuld.

Garantie

De informatie op onze website wordt met uiterste zorgvuldigheid samengesteld en gecontroleerd. Nani-Graphicdesign staat echter niet garant voor de volledigheid, juistheid, actualiteit of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie. Het gebruik van de inhoud die op de website ter beschikking is gesteld, geschiedt op eigen risico van de gebruiker. Nani-Graphicdesign is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade voor de gebruiker, met name van gegevens, hardware of software.

Handelsmerken

Alle op de website van Nani-Graphicdesign gebruikte handelsmerken zijn geregistreerde handelsmerken van Nani-Graphicdesign. Het is derden niet toegestaan onze handelsmerken en logo’s te gebruiken.

Uitsluiting van aansprakelijkheid voor externe verwijzingen en links

De websites van Nani-Graphicdesign bevatten koppelingen naar websites van derden (‘externe links’). Deze websites vallen onder de aansprakelijkheid van de desbetreffende exploitanten. De inhoud van externe links is door Nani-Graphicdesign bij de eerste koppeling gecontroleerd op eventuele wetsovertredingen. Op dat moment was er geen sprake van wetsovertredingen. Nani-Graphicdesign heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte websites. De plaatsing van externe links betekent niet dat Nani-Graphicdesign de inhoud waarnaar de link verwijst, in eigendom heeft. Van Nani-Graphicdesign kan niet redelijkerwijs worden verwacht dat zij voortdurende controle uitoefent op externe links zonder dat er sprake is van concrete informatie met betrekking tot overtredingen. Mocht echter bekend worden dat externe links in strijd zijn met de wet, worden deze onmiddellijk verwijderd.

Anouk Bakker

Creatief in alle Nederlands- en Duitstalige projecten

Maandag t/m vrijdag van 15:30 tot 18:00 uur
Zaterdag van 10:00 tot 14:00 uur

© 2023 all rights reserved